CONTRACT FURNIZARE SERVICII

CONTRACT FURNIZARE SERVICII

PREAMBUL

Urmatorul contract de furnizare servicii (denumit in continuare „CONTRACT”) intra in vigoare si incepe sa produca efecte juridice atunci cand clientul (denumit in continuare „BENEFICIAR”, „DUMNEAVOASTRA”, „DUMNEAVOASTRA „) folositi/folosește Site-ul nostru (denumit in continuare „SITE”, „CONT CLIENT”), respectiv cand Comandati oricare din serviciile furnizate sau optiunile disponibile listate pe site-ul nostru si aflate in oferta comerciala a DIGITALCLOUDER SERVICES SRL (denumita in continuare „Stackdream”, „NOI”, „AL NOSTRU”, „FURNIZOR”, „PRESTATOR”, „NOSTRU”).

Impreuna („Stackdream” si „CLIENT”) suntem denumiti „PARTILE”. Stackdream este o marca inregistrata a Societății DIGITALCLOUDER SERVICES SRL, iar achizitionarea unui produs sau serviciu nu va acorda nici un drept de folosinta sau dispozitie asupra marcii.

Definitii

Daca nu sunt definite altfel in acest Contract de furnizare servicii, urmatorii termeni sunt definiti astfel:

„Contract” – reprezinta termenii de furnizare a serviciilor dar si toate politicile/conditiile publicate pe site-ul nostru in sectiunea Termeni și condiții ce sunt completate de Comanda trimisa de dumneavoastra pentru achizita serviciilor, respectiv email-urile transmise ca urmare a comenzii.
„Comanda” – reprezinta orice comanda de achizitie realizata de Client pentru servicii regasite in ofeta Stackdream.
„Site”- se refera la site-ul Stackdream, atat site-ul public disponibil la adresele web stackdream.ro, stackdream.com, my.stackdream.com, subdomeniile acestora, cat și Contul de Client disponibil la adresa web my.stackdream.com.
„Servicii” – se refera la oricare din serviciile de furnizate de Stackdream.
„Tichet” – se refera la orice solicitare de asistență sau suport transmisa prin email sau prin Contul de Client.
„SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract.
„Reguli ROTLD” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract.
„Reguli EURID” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract.
„Reguli OPENPROVIDER/ICANN” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract.
„Registru” – Autoritatea care reglementeaza/administreaza numele de domenii (ROTLD, EURID, OPENPROVIDER sau ICANN).

Explicații

Acesti termeni reprezinta Contract-ul cu Stackdream care trebuie sa fie acceptat inainte de comandarea oricarui serviciu de pe Site-ul Stackdream. Orice comanda confirmata de client, prin bifarea casutei „DA, sunt de acord si declar pe propria raspundere ca am citit Termenii legali, precum și documentele în format electronic la care se face referință” si prin apasarea butonului „Trimite comanda” sau „Înregistrare” reprezinta o acceptare din partea Clientului a ofertei Stackdream si a prezentilor Termeni, in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Apasarea butonului mentionat anterior este considerată o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, avand aceeasi valoare cu o semnatura olografa.

Etapele tehnice pentru incheierea Contractului presupun selectarea Serviciului dorit, completarea formularului de comanda, citirea si acceptarea Termenilor Legali si apasarea butonului „Trimite comanda”.

Contractul este stocat de furnizor si accesibil prin contul de client. Pentru autentificare în condiții de siguranță Contractul poate fi accesat folosind adresa de email si parola pe care Clientul le-a folosit la inregistrare sau la Trimiterea comenzii.

Pentru identificarea in mod unic a acestui contract se va folosi o cheie de control criptografica prezenta pe site.

PARTILE CONTRACTULUI

Partile prezentului Contract, sunt:

 1. DIGITALCLOUDER SERVICES SRL cu sediul în București Sectorul 6, Șoseaua Virtuții, Nr. 19D, Birou A, Etaj 4, CIF/CUI 41741800, Nr. Înmatriculare Registrul Comerțului: J40/13484/2019, cont bancar, cod IBAN RO76BTRLRONCRT0523953101 deschis la Banca Transilvania, reprezentant legal Dicu Alin Ion, având funcția de Administrator, in calitate de Furnizor, si
 2. Persoana juridica sau persoana fizica identificata prin datele introduse in formularul de comanda, informatii ce se regasesc in prima factura primita in calitate de Beneficiar. Factura devine parte integranta a prezentului contract.

Beneficiarul garanteaza corectitudinea datelor introduse in formularul de comanda si faptul ca ele sunt conforme cu realitatea. Prin completarea formularului de comanda declarati pe propria raspundere faptul ca sunteti persoana fizica cu varsta de peste 18 ani; in cazul in care reprezentati o persoana juridica, prin completarea formularului de comanda declarati pe propria raspundere ca aveti deplina autoritate si competenta de a incheia si de a semna prezentul contract precum si de a executa obligatiile ce decurg din acesta. In conditiile in care datele introduse contin erori, acestea pof fi corectate accesand contul de client folosind datele de acces dupa prima comanda sau prin resetarea parolei ce se poate face folosind formularul specific de pe Site. Datele pot fi modificate prin transmiterea catre Stackdream in atentia departamentului legal la adresa contact@stackdream.ro a documentelor necesare ce garanteaza identificarea Beneficiarului. Completarea unor date false sau incorecte de catre Beneficiar poate duce la suspendarea sau rezilierea, de plin drept, fara notificare si fara indeplinirea unor alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata – pact comisoriu conform art. 1553 C. civ., a acestui Contract si/sau a Serviciilor care obiectul Contractului. Beneficarul este responsabil inclusiv pentru actiunile angajatilor proprii sau a tertilor ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispozitia acestuia de catre Furnizor, date care intra in posesisa angajatilor Beneficiarului sa tertilor prin mijlocirea Beneficiarului.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin acest Contract, Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului urmatoarele servicii ce se regasesc evidentiate in facturile emise de Stackdream catre Beneficiar, astfel:

 • Inregistrarea, transferul sau prelungirea valabilitatii pentru nume de domenii;
 • Servicii de gazduire a site-ului(urilor) web;
 • Inchirierea de servere virtualizate sau cu resurse dedicate;
 • Vanzarea de certificate SSL.

Furnizorul se obliga sa ofere asistenta tehnica pentru Serviciile contractate. Totusi pot exista situatii in care rezolvarea unei anumite situatii nu cade in limitele de compententa asumate de Stackdream, caz in care furnizorul nu are nicio resposabilitate fata de beneficiar.

VALOAREA SERVICIILOR

Stackdream va emite facturi proforme pe baza carora Beneficiarul trebuie sa achite contravaloarea Serviciilor contractate. Exceptie fac doar institutiile publice care se supun prevederilor Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice, pentru care se vor emite facturile fiscale dupa finalizarea procedurilor de achizitie prin sistemul SICAP.

Perioada de facturare este aleasa de Dumneavoastra in formularul de comanda. Aceasta poate fi modificata printr-o solicitare in scris adresata departamentul Plati prin transmiterea unui Tichet sau email la adresa contact@stackdream.ro. Modificarea perioadei de facturare se realizeaza prin intermediul Tichetelor/email la contact@stackdream.ro doar pentru serviciile de gazduire sau inchiriere servere si doar in cazul in care contractul este activ.

Preturile Serviciilor furnizate de Stackdream pot fi afisate pe Site in Lei sau in Euro si nu contin TVA. In cazul preturilor in Euro, convesia se face in ziua emiterii facturii la un curs fix. Rata de schimb este afisata pe Site-ul nostru dar si pe factura.

TERMENII DE PLATA

Stackdream va emite prima factura proforma chiar dupa momentul semnarii Contractului. Ulterior, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de expirarea perioadei initiale contractate de Client, Furnizorul va emite automat facturi proforme de prelungire a Contractului conform perioadei de facturare aleasa de Client. Plata contravalorii Serviciului contractat devine scadenta in 5 zile calendaristice de la momentul emiterii proformei de catre Furnizor, deci la expirarea perioadei contractate initial. Factura proforma se va afla în Contul de Client, motiv pentru care Clientul este singurul raspunzator sa se asigure ca a declarat o adresa de email valabila cu care sa se autentifice pe site-ul nostru web și să acceseze factura, asupra careia are dreptul deplin de dispozitie .

Clientul poate achita aceste facturi proforme prin Transfer Bancar, ordin de plată sau cu Card-ul Online. Acceptam plati Online cu Carduri Visa si Mastercard. Pentru platile cu Cardul Online procesatorul agreat este EuPlatesc. Pentru Contractele suspendate va fi necesara plata prin EuPlatesc sau transfer bancar.

DATA INCEPERII FURNIZARII SERVICIULUI

Stackdream se obliga sa activeze Serviciile care fac obiectul prezentului Contract in maxim 3 zile lucrătoare de la inregistrarea in conturile proprii a platii realizate de Beneficiar. Inregistrarea platii presupune pentru platile realizate Offline (prin transfer bancar, depunere de numerar) confirmarea ei de catre banca noastra si procesarea manuala de catre un reprezentant Stackdream, iar pentru platile cu Cardul Online confirmarea ei de catre procesatorul de plati online și procesarea manuala de catre un reprezentant Stackdream.

Procesarea manuala a platilor realizate Offline, se face exclusiv de Luni pana Vineri in intervalul orar 09.00 – 18.00.

Data de incepere a furnizarii Serviciului contractat, este data la care Stackdream pune la dispozitia Clientului prin email sau in Contul de Client informatiile de acces sau cele necesare pentru ca Clientul sa poate folosi Serviciul.

RETURNAREA SUMELOR ACHITATE

Toate platile efectuate valabil de catre Client nu au caracter returnabil. Platile realizate in avans nu vor fi returnate nici in cazul in care renuntati anticipat la Serviciile contractate. Totusi, conform garantiei de returnare a banilor inapoi, in masura in care decideti ca in primele 14 zile calendaristice de la data inceperii furnizarii Serviciului sa renuntati la el, vom returna total sau partial sumele achitate. Detalii despre Serviciile ce fac obiectul garantiei de 14 zile sunt afisate online pe Site-ul nostru in sectiunea Termeni legali.

RENUNTAREA LA SERVICIILE CONTRACTATE

Beneficiarul intelege si este de acord ca, neconfirmarea platii pana la data scadentei Contractului, va determina suspendarea Serviciului. Stackdream poate trimite o notificare prin email la adresa de corespondenta asociata Contului de Client cu 24 de ore inainte de momentul suspendarii.

Beneficiarul intelege si este de acord ca, serviciul va fi reactivat doar dupa ce plata integrala a facturii va fi inregistrata in sistem.

Beneficiarul intelege si este de acord ca, in situatia in care plata pentru Serviciul contractat conform proformei emise nu este inregistrata in sistem in cel mult 30 de zile calendaristice de la expirarea ultimei perioade platite, contractul intra in procedura de reziliere automata/de drept , fara alta notificare si fara interventia instantelor de judecata. Din momentul in care contractul este in procedura de reziliere automata toate datele stocate pe serverele Furnizorului vor intra in procedura de stergere.

Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea perioadei initiale contractate, daca Beneficiarul nu intelege sa achite factura proforma de prelungire a serviciilor. Contractul poate inceta prin acordul partilor, anterior expirarii termenului Contractului, prin act aditional.

Stackdream poate inceta/suspenda furnizarea Serviciului contractat de catre Beneficiar din proprie initiativa, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara alte formalitati sau notificari prealabile si fara interventia instantelor de judecata, in situatia in care:

 • Beneficiarul nu a respectat sau a incalcat prezentatul Contract, termenilor de utilizare acceptabila a serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract sau Politica de trimitere a email-urilor care constituie parte integranta din acest contract.
 • Beneficiarul nu-si respecta obligatia de plata a sumelor datorate potrivit acestui contract in termen de 14 zile calendaristice de la data la care acestea au devenit scadente.
 • Beneficiarul nu a furnizat informatii reale in momentul completarii comenzii, sau le-a modificat in date fictive ulterior, prin intermediul Contului de Client.
 • Beneficiarul este angajat in activitati ilegale, frauduloase sau orice alt tip de activitati care intra in incidenta legii.
 • Beneficiarul sau un reprezentant al Beneficiarului, un angajat, un partener (persoana fizica sau juridica) sau un angajat/reprezentant al unui partener este implicat in nume personal sau ca reprezentat legal in activitati care sa prejudicieze drepturile sau reputatia Stackdream, ori ale unui tert.

Aditional termenilor mentionati mai sus Partile pot denunta acest Contract daca:

 • Oricare parte nu respecta termenii si conditiile acestui Contract si nu depune toate diligentele necesare pentru a remedia situatia aparuta in timp de 30 de zile calendaristice de la primirea preavizului de la cealalta parte, exceptand cazul nerespectarii obligatiei de plata si neonorarea obligatiei timp de 5 zile calendaristice din momentul instintarii primite de la Stackdream.
 • Cealalta parte este declarata in stare de insolventa, faliment si s-a pornit actiunea de lichidare judiciara, daca procedura nu a fost retrasa/inceteaza in 60 de zile de la incepere.

In cazul in care o autoritate nationala sau internationala aduce argumente solide care incrimineaza activitatea Beneficiarului, Stackdream poate suspenda Serviciul fara alte obligatii aferente.

In cazul incalcarii clauzelor prezentului Contract de catre Beneficiar, si incetarii acestuia din culpa beneficiarului , Stackdream va pastra, cu titlu de daune-interese, orice suma platita in avans de catre Beneficiar si nu va fi obligata la restituirea contravalorii Serviciilor neefectuate catre Beneficiar.

CONFIDENTIALITATE

Stackdream va depune toate diligentele pentru a pastra confidentialitatea datelor Beneficiarului stocate sau transferate prin intermediul său. Administrarea Serviciilor contractate la Stackdream se realizeaza prin intermeniul unei aplicatii numite Cont Client. Dupa trimiterea comenzii cu adresa de email si parola ambele completate in formularul de comanda, Clientul are acces automat la autentificarea in Contul de Client.

Clientul este responsabil de mentinerea securitatii Contului de Client si a datelor de autentificare. Clientul este responsabil pe deplin de activitatile ce se desfasoara in contul sau si orice actiuni in legatura cu Serviciul contractat.

Clientul este responsabil pe deplin de actiunile partenerilor (reprezentanti legali sau angajati ai acestora) angajati in realizarea/intretinerea si/sau promovarea Serviciului contractat.

Benneficiarul se obliga sa anunte Stackdream de orice acces neautorizat sau alte brese de securitate prin adresa oficiala semnata de beneficiar. Stackdream nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere sau paguba care tine de posibilitatea Clientului de a o remedia.

Partile stabilesc in deplina cunostinta de cauza faptul ca sub nici o forma Furnizorul nu este raspunzator, in nici un mod, pentru actiunile sau omisiunile Clientului sau ale utilizatorilor resurselor Serviciului, carora Dumneavoastra le dati acces, nici chiar in cazul pagubelor produse in orice fel de acestia datorita unor actiuni sau omisiuni. In cazul in care vor trebui achitate unele sume de bani cu titlu de despagubiri sau amenzi si nu numai, Clientul va fi obligat sa plateasca aceste sume de bani, si nu Stackdream.

Stackdream nu verifica continutul incarcat, stocat sau transferat de catre Beneficiar sau orice alt tert si in consecinta nu poate fi facut responsabil in nici un caz pentru acest continut. Totusi, in conditiile in care Stackdream este notificat de catre o autoritate competenta in conformitate cu dispozitiile procedurale civile/penale in materie, va putea actiona rapid in vederea eliminarii sau blocarii accesului la acel continut care face obiectul notificarii, fara a fi raspunzator de nicio paguba pe care ar putea sa o inregistreze beneficiarul.

TERMENI GENERALI PRIVIND SERVICIUL GAZDUIRE, GARANTII

Serviciul gazduire se refera la Contractele de tip Gazduire Web, Găzduire Reseller, Inchirierea de servere virtualizate (Servere VPS, Servere Shared), Inchirierea de servere cu resurse dedicate.

Stackdream garanteaza ca Serviciul contractat va fi livrat in conditii normale de functionare. Conditiile normale se determina prin masurarea uptime-ului inregistrat de serverul ce serveste Serviciul contractat. Dacă Stackdream nu are acces la anumite date care presupun controlul serverului de găzduire, masurarea nu se poate realiza si Stackdream nu este raspunzator. Măsurarea exactă se poate realiza excluzand perioadele de mentenanta anuntate in prealabil si/sau situatiile de forta majora. Serviciile de găzduire web beneficiaza de o garantie de 97% Uptime.

Conditii, Garantii respectiv definirea situatiilor de forta majora se regasesc definite in documentul SLA care este parte integranta a acestui contract.

Stackdream nu raspunde si nu este responsabil pentru neexecutarea Serviciului, pentru degradarea sau orice intarziere in furnizarea acestuia, care:

 • poate fi atribuita partial sau complet actiunilor sau omisiunilor Clientului, angajatilor acestuia, tertilor angajati de catre Client sau beneficiari ai serviciilor acestuia;
 • care poate aparea in perioadele de mentenanta planificate de Stackdream;
 • sunt rezultatul situatiilor de Forta Majora;
 • apar ca o consecinta a suspendarii serviciului de catre Furnizor ca urmare a neplatii de catre Beneficiar a pretului Contractului , sau din alte cauze legale .

Utilizarea Serviciului se face pe riscul Dumneavoastra. Serviciul este furnizat asa cum este prezentat. Stackdream nu isi asuma responsabilitatea si nu acorda garantii de nici un fel, nici in mod explicit nici implicit, incluzand, dar nelimitandu-se la garantiile de comercializare obisnuite, la potrivirea pentru un scop anume. Orice material download-at sau in alt mod obtinut prin folosirea Serviciului se realizeaza la discretia si riscul Dumneavoastra si sunteti responsabil pentru orice stricaciune a cumputerului Dumneavoastra sau pierderea de date rezultata in urma download-arii unor materiale. Mecanismele de securitate incorporate in Software cunosc limitari inerente/efective, Dumneavoastra avand responsabilitatea de a identifica exact necesitatile Dumneavoastra.

Stackdream prin prezentul Contract nu garanteaza ca:

 • Serviciul se potriveste exact cerintelor Dumneavoastra;
 • Serviciul va functiona neintrerupt, in siguranta si fara erori;
 • Rezultatele obtinute prin folosirea Serviciului vor fi fara greseala si de incredere;
 • Calitatea produselor, serviciilor, informatiilor sau altor materiale cumparate sau obtinute de Dumneavoastra prin Serviciu vor indeplini asteptarile dumneavoastra;
 • Orice eroare a software-ului va fi/poate fi corectata.

Stackdream va face eforturi insemnate pentru a intretine Serviciul, totusi, Stackdream nu poate raspunde pentru stricaciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vanzator, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate intarzierilor, transmiterea gresita sau netransmiterea informatiilor, datorate restrictiei sau intreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate impartirii accesului la Serviciu, sau altor interactiuni cu Serviciul.

Trecerea la un abonament superior se poate face in orice moment, conform posibilitatii tehnice a Furnizorului la acel moment si conform regulilor stabilite prin prezentul Contract sau afisate public pe Site in sectiunea de Intrebari Frecvente. Trecerea la un abonament inferior poate fi realizata doar pentru conturile active.

Beneficiarul este responsabil de intretinerea si salvarea de siguranta (back-up) a datelor si de orice informatie stocata prin Serviciu.

Toate serviciile oferite trebuie folosite în mod legal. Transmisia, stocarea sau prezentarea oricărei informaţii ce intră în conflict cu legea este interzisă. Acest lucru include, dar nu se limitează la: materiale care încalcă drepturile de autor, materiale care sunt obscene sau ameninţătoare. Clientul este singurul responsabil de folosirea abuzivă a oricărui serviciu oferit de către furnizor de natură a-i provoca daune acestuia din urmă.

Clientul se obligă:

 • să asigure utilizarea corespunzătoare a serverului web şi facilităţilor oferite de furnizor, să nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite
 • să nu încredinţeze parolele de acces la contulul site-ului unor persoane neautorizate
 • să nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susţine activităţi ilegale
 • să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia minorilor
 • să nu trimită e-mailuri comerciale nesolicitate şi e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM), si sa nu trimita mai mult de 10 e-mailuri/minut generate automat.
 • să nu acceseze neautorizat conturile altor clienţi
 • să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu determine distribuirea de viruşi informatici
 • să nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii furnizorului

TERMENI GENERALI PRIVIND SERVICIUL DOMENII, GARANTII

Beneficiarul intelege ca Stackdream furnizeaza doar intermedierea serviciului de inregistrare a numelor de domenii. Inregistrarea numelor de domenii se realizeaza in conformitate cu termenii si conditiile Registrului pentru nume de domenii specific. Beneficiarul accepta termenii si conditiile impuse de fiecare Registru care fac parte din acest Contract, vezi Reguli ROTLD, Reguli EURID, respectiv Reguli OPENPROVIDER/ICANN. Beneficiarul intelege ca acceptarea acestor termeni reprezinta un Contract intre el si Registru, iar Stackdream este un tert fata de acest Contract.

Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate privind datele completate in formularul de comanda. Transmiterea formularului de comanda constituie o garantie pentru Registru ca Beneficiarul are dreptul sa foloseasca numele de domeniu cerut.

Beneficiarul nu va implica Stackdream sau Registrul in litigii sau alte daune produse in urma utilizarii numelui de domeniu respectiv. Acceptarea unei comenzi si inregistrarea unui nume de domeniu nu inseamna ca Stackdream sau Registrul recunoaste ca cel ce a inregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul legal de a folosi acea denumire.

Numele de domenii sunt inregistrate de catre Registru numai dupa plata pretului de inregistrare. Stackdream va inregistra numele de domeniu numai dupa inregistrarea platii de la Client. Stackdream nu este raspunzator pentru eventuala inregistrare a unui nume de domeniu de catre o terta parte, in intervalul dintre completarea formularului si inregistrarea platii efective.

Stackdream nu poate garanta in nici un fel inregistrarea numelor de domenii, ci doar preia cererile Clientului si le transmite mai departe catre Registru. De asemenea, Stackdream nu poate garanta corectitudinea informatiilor furnizate de catre Registru.

LIMITAREA OBLIGATIILOR

Intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Stackdream, asociatii sai sau alti parteneri, directori, actionari sau angajati Stackdream nu au obligatii pentru orice paguba directa, indirecta, speciala, exemplara, inclusiv, dar nelimitandu-se numai la pagube de pierdere de castiguri viitoare, bunacredinta, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar daca ati avertizat Stackdream de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultand din: folosirea sau imposibilitatea folosirii Serviciului, erori, defecte, omisiuni, intarzieri in operatii sau transmisii sau orice alta neregula a bunului mers al Serviciului sau a software-ului; Costul procurarii de bunuri sau servicii pentru inlocuirea celor cumparate sau obtinute prin mesaje sau tranzactiilor realizate prin Serviciu; Accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastra; Declaratiilor si comportamentului unei alte parti fata de Serviciu; Orice bun sau serviciu oferit sau vandut prin intermediul Serviciului. Orice alta situatie referitoare la Serviciu sau la software.

Prestatorul are dreptul sa solicite Clientului sumele platite de acesta cu titlu de daune, precum si a costurilor aferente acestor sume, precum si a daunelor suferite, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor, inclusiv a costurilor indirecte si a celor datorate tertilor ca urmare a raspunderii Prestatorului cauzate de actele abuzive, delictuale sau frauduloase ale Clientului. Clientul este direct si singur raspunzator fata de Prestator sau terti in cazul in care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislatia in vigoare din Romania.

Prestatorul nu va fi raspunzator fata de Client sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderi suferite de Client sau terte persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor si serviciilor Prestatorului. In toate cazurile, raspunderea Prestatorului este limitata la valoarea unei luni de abonament platite de Client.

LEGEA APLICABILA

Legea aplicabila prezentului Contract si relatia dintre Client si Stackdream va fi sub incidenta legilor Statului Roman. Acest contract este incheiat in data acceptarii prevederilor sale de catre Client, asa cum este precizat in prima factura emisa de Stackdream.

Prezentul contract se completeaza cu informatiile din factura atasata in Contul de Client sau trimisa Clientului de catre Stackdream, inclusiv datele de identificare a Clientului, explicitarea serviciilor oferite si stabilirea pretului, inscris care parte integranta a prezentului Contract.

Aditional devin parte integranta a prezentului contract asa cum au fost ele definite anterior, urmatoarele : Termeni de utilizare acceptabila a Serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract, SLA, Politica de trimitere a email-urilor care constituie parte integranta din acest contract, Politica de returnare a banilor înapoi care constituie parte integrantă din acest contract, Politica de confidențialitate, Reguli ROTLD, Reguli EURID, Reguli OPENPROVIDER/ICANN.

Daca orice prevedere a prezentului Contract sau a altor documente incorporate este dovedita de o institutie competenta ca fiind nula/lipsita de efecte, partile sunt de acord ca aceasta institutie sa interpreteze clauzele contractuale cat mai aproape de forma actuala; restul prevederilor contractuale ramanand in vigoare.

RELATIA DINTRE PARTI

Acest Contract nu va stabili nici o relatie de parteneriat, asociatiune in participatiune, relatii de munca sau agentie intre Stackdream si Beneficiar. Nici Stackdream nici Beneficiarul nu vor avea putere de a lega cealalta parte sau sa creeze obligatii pentru cealalta parte fara a avea un consimtamant prealabil de la acesta, in scris, cu exceptia celor precizate expres in acest Contract.

Stackdream si Clientul sunt de acord ca, exceptand cele scrise expres in acest Contract, nu vor exista terti beneficiari ai acestui Contract, cum ar fi companiile de asigurari pentru orice parte sau utilizatorii Clientului, fara ca de exemplu sa fie limitativ.

FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile calendaristice producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 60 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Prestatorul nu raspunde de nefunctionarea si nedisponibilitatea paginii si nici de eventualele pagube provocate beneficiarului paginii din motive care nu depind de prestator, cum sunt :

 • cazurile de defectiuni tehnice aparute in reteaua internet
 • cazurile de atacuri de tip hacking asupra paginii web si/sau a serverelor de gazduire
 • cazurile de infestare cu virusi a serverului de gazduire a paginii
 • cazurile de limitare a functionalitatilor, opririi serverului sau orice alta actiune realizata de catre furnizorii prestatorului

CLAUZE FINALE

Partile semnatare ale prezentului contract confirma ca acesta reprezinta intreaga lor vointa, clauzele fiind acceptate unanim, inclusiv clauzele neuzuale in acceptiunea art. 1203 Cod Civil.

Clientul este de acord ca fara a tine seamna de alta lege sau statut, orice revendicare sau litigiu ce reiese din acest Contract sau legati de utilizarea Serviciilor sau a Contractului trebuie inaintata in decurs de un an de la data producerii faptului generator sub sanctiunea decaderii din dreptul de actiune.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

In situatia in care Beneficiarul este o institutie publica, prezenta conventie arbitrala produce efecte in conditiile art 542 Cod Procedura Civila. Contractul se considera incheiat la București Sectorul 6, România.

PARTI INTEGRANTE DIN PREZENTUL CONTRACT:

Termeni de utilizarea acceptabila a serviciilor contracte care constituie parte integranta din acest contract: https://www.stackdream.ro/politica-utilizare-acceptabila/

„SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract: https://www.stackdream.ro/angajament-de-calitate/

Politica de trimitere a emailurilor care constituie parte integranta din acest contract: https://www.stackdream.ro/politica-de-trimitere-a-emailurilor/

Politica de returnare a banilor înapoi care constituie parte integranta din acest contract.: https://www.stackdream.ro/politica-de-retur/

Politica de confidențialitate care constituie parte integranta din acest contract: https://www.stackdream.ro/politica-confidentialitate/

Policita de reziliere a contractelor care constituie parte integranta din acest contract: https://www.stackdream.ro/politica-reziliere-contracte/

„Reguli ROTLD” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract: https://rotld.ro/reguli-de-inregistrare/ , https://rotld.ro/registration-agreement/

„Reguli EURID” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract:
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/reguli-pentru-domeniile-eu/
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/nume-de-domenii-cu-caractere-speciale-idn-uri/
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/dispute-privind-numele-de-domeniu/

„Reguli OPENPROVIDER/ICANN” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract:
https://www.openprovider.com/legal/terms-conditions
https://www.openprovider.com/legal/privacy-policy
https://www.openprovider.com/legal/fair-use-policy
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Titlurile sectiunilor in acesti termeni sunt numai pentru convenienta si nu au nici un efect legal sau contractual.

Contractul in format needitabil, se gaseste publicat in contul de client la adresa web https://my.stackdream.com. Contractul poate fi accesat doar de titularul contului de client creat inainte de plasarea comenzii prin logarea cu adresa de email si parola folosite la inregistrare sau la trimiterea comenzii.

Cheia de control criptografic pentru contract este 0j8d94vz7nrbqz5dm3bfiuwk43i95vu2