ANGAJAMENT DE CALITATE

ANGAJAMENT DE CALITATE

Pentru toate serviciile contractate Stackdream garantează un angajament universal de calitate, denumit în continuare SLA. Prin Servicii Contractate înțelegem: gazduire web, reseller hosting, servere virtuale, servere dedicate. Dacă într-o anumită lună constatăm că din cauza unor probleme de infrastructură legate de furnizorii pe care îi avem nu s-a reusit respectarea garantiei de calitate a Serviciului Contractat, vom prelungi perioada contractuală cu durata în care acesta nu a fost disponibil.

1. Garanție diferită în funcție de serviciul sau tipul serviciului contractat:

1.1. Garanție de 97% Uptime pentru toate serviciile contractate din următoarele cateogorii: Gazduire Web, Ecommerce, Business, Servere dedicate. Dacă disponibilitatea Serviciului Contractat este afectată de lucrări de mentenanță neanunțate sau downtime neprogramat, vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare oră de nefuncționalitate.

1.2. Garanție de 97% Uptime pentru toate serviciile contractate din următoarele cateogorii: Contracte de tip Reseller și Servere VPS. Primele patruzeci și cinci (45) de minute (echivalentul a 0,1%) de indisponibilitate a serviciului nu sunt luate în calcul. Dacă disponibilitatea Serviciului Contractat scade sub 96,9%, vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare oră de nefuncționalitate.

2. Alocare perioadă de gratuitate

Pentru a prelungi perioada de valabilitate a serviciului contractat trebuie ca cererea să fie transmisă pe email către adresa contact@stackdream.ro cel târziu în a 9-a zi de la incidentul reclamat.

3. Limitări

Perioada maximă de prelungire este de o (1) lună de gratuitate a serviciului. Downtime-ul trebuie confirmat de echipa noastră pe email.

4. Excepții

Conturile clienților nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate, dacă eroarea sau nefuncționarea site-ului este cauzată sau generată de:

 • Situații de forță majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil petrecut după intrarea în vigoare a contractului care împiedică partea sau părțile să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de raspundere partea care o invocă în condițiile legii. Situații de forță majoră asupra cărora nu avem control pot fi:
  • războaie
  • calamități naturale
  • indisponibilitatea/intreruperea comunicațiilor
  • imposibilitatea utilizării rețelelor de comunicații publice sau private
  • incendii
  • atacuri informatice: viruși, hackeri, DDOS, Flood, SYN
  • cutremure
  • embargouri
  • acțiuni ale autorităților legale competente
  • lucrări de întreținere anunțate
  • probleme ale sistemului de nume de domeniu (DNS) care nu pot fi controlate de Stackdream
  • probleme de rețea internet (în afara rețelei noastre), cum ar fi furnizorul dumneavoastră de internet sau alte cauze
  • nefuncționarea corectă a unui software oferit de o altă sursă (scripturi gratuite, software de comerț electronic, platforma de emitere facturi, platforma de asociere serviciu comandat pe contul de client sau procesator de plăți online)

5. Amendament

Stackdream isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestui Angajament de Calitate. Orice modificare va fi anuntata prin intermediul site-ului nostru.